เมนู

ข่าวประชาสัมพันธ์

จอดในที่ห้ามจอด ปรับไม่เกิน 500 บาท
ที่จอดรถหายาก เมื่อเห็นที่ว่างทั้งที จะปล่อยผ่านก็ใช่เรื่อง จอดเลยดีกว่า...

จอดในที่ห้ามจอด ปรับไม่เกิน 500 บาท ที่จอดรถหายาก เมื่อเห็นที่ว่างทั้งที จะปล่อยผ่านก็ใช่เรื่อง จอดเลยดีกว่า...

 


เดี๋ยวๆๆ...ก่อน ที่ตรงนั้นเป็นที่ห้ามจอดหรือเปล่า? ถ้าใช่ล่ะก็...อาจเจอคุณตำรวจเดินหน้าแฉล้มมาทักทาย แล้วปรับ 200 - 500 บาท ชัวร์ๆ!

  ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 57 กำหนดว่า ห้ามผู้ขับขี่จอดรถในพื้นที่ต่อไปนี้ (ดูดีๆ ล่ะ)

 

1. บนทางเท้า

2. บนสะพานหรืออุโมงค์ 

3. ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะ 10 เมตรจากทางร่วมทางแยก 

4. ในทางข้าม หรือในระยะ 3 เมตรจากทางข้าม

5. ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ

6. ในระยะ 3 เมตรจากท่อน้ำดับเพลิง 

7. ในระยะ 10 เมตรจากที่ดินตั้งสัญญาณจราจร 

8. ในระยะ 15 เมตรจากทางรถไฟผ่าน 

9. ห้ามจอดซ้อนกันกับรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว 

10. ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถหรือในระยะ 5 เมตร จากปากทางเดินรถ 

11. ในระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทางหรือในระยะ 10 เมตร นับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองข้าง

12. ในที่คับขัน

13. ในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและให้จอดเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร

14. ในระยะ 3 เมตรจากตู้ไปรษณีย์

15. ในลักษณะกีดขวางการจราจรทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามทั้ง 15 ข้อ ตามมาตรา 57 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และสามารถแจ้งไปที่สถานีตำรวจท้องที่ให้ดำเนินการจับกุมได้ทันที

 

อ่านมาถึงบรรทัดนี้ คนทั่วไปคงจำไม่ได้ (และคงไม่จำ) แต่สิ่งหนึ่งที่พอจะสรุปได้ก็คือ ถ้าจะจอดก็จอดในที่จอดได้จะดีที่สุด ไม่งั้นคนที่จอดอาจเป็นคุณเอง (เพราะโดนตำรวจปรับ)

รู้หรือไม่? จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น มีโทษสูงสุดทั้งจำ ทั้งปรับ

ปัญหาที่จอดรถไม่พอ หรือไม่มีที่จอดรถ อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุทะเลาะวิวาทที่ทำให้เพื่อนบ้านหลายหลังแตกหักกันมานักต่อนัก และหลายคนอาจไม่รู้ว่าการจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น แม้จะอ้างว่าที่จอดนั้นเป็นถนนสาธารณะ ก็ถือว่ามีความผิด ซึ่งบทลงโทษจะเป็นอย่างไร ตามเราไปหาคำตอบกัน

 

ข้อห้ามหยุดรถที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมระบุไว้ว่า ผู้ขับขี่รถยนต์ไม่มีสิทธิ์จอดรถขวางทางเข้า-ออกบ้านผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เอกชนหรือถนนสาธารณะ เพราะถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 55 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถ

1. ในช่องเดินรถ เว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านช้ายของทางเดินรถในกรณีที่ไม่มีช่องเดินรถประจำทาง

2. บนทางเท้า

3. บนสะพานหรือในอุโมงค์

4. ในทางร่วมทางแยก

5. ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถ

6. ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ

7. ในเขตปลอดภัย

8. ในลักษณะกีดขวางการจราจร

 

จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น มีความผิดอย่างไร?

1. การจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นเป็นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญ ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัล ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 397 วรรคสอง

2. ผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกจอดรถขวางหน้าบ้าน สามารถร้องทุกข์ดำเนินคดีได้ รวมทั้งยังฟ้องเรียกค่าเสียหายละเมิดในทางแพ่งได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และถ้าเป็นที่สาธารณะยังมีโทษตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่สามารถออกใบสั่งและยกรถได้

3. กรณีที่ผู้ได้รับความเสียหาย มีเหตุจำเป็นเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตน หรือของบุคคลภายนอกจากอันตรายที่มีความฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐไม่ได้ สามารถเคลื่อนย้ายรถได้ด้วยตัวเอง แม้จะเป็นการกระทำให้รถบุบสลายหรือเสียหาย ก็ทำได้โดยไม่ต้องรับผิดใช้ค่าเสียหาย หากความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุ เพราะเป็นข้อยกเว้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 450

 

การจอดรถขวางทางเข้า-ออก หรือขวางหน้าบ้านคนอื่น แม้จะอ้างว่าจอดบนถนนสาธารณะ แต่หากทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเกิดความไม่สะดวกในการใช้ชีวิต ก็ถือว่าเป็นความผิดและมีโทษสูงสุดทั้งจำทั้งปรับ นอกจากการจอดรถขวางหน้าบ้านผู้อื่นและรายละเอียดบทลงโทษต่างๆ ข้างต้นแล้ว คุณยังสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการจอดรถเรื่องอื่นๆ ได้อีก คือ จอดรถริมรั้ว หรือจอดบนถนนหน้าบ้านตัวเอง มีความผิดไหม? และเรื่อง ระวังปรับหลักหมื่น! หากตั้งป้ายห้ามจอด แผงกั้น กรวย ขวางไว้หน้าบ้าน-หน้าร้าน ไม่ให้ผู้อื่นจอดรถ  เพื่อการปฏิบัติตนในฐานะผู้ขับรถและเจ้าของบ้านได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

อ้างอิงข้อมูล

กระทรวงยุติธรรม

Tagการจอดรถ จอดรถหน้าบ้าน ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ร.บ.จราจรทางบก

ระวังปรับหลักหมื่น! หากตั้งป้ายห้ามจอด แผงกั้น กรวย ขวางไว้หน้าบ้าน-หน้าร้าน ไม่ให้ผู้อื่นจอดรถ

ปัญหาคนขับรถ เมื่อไปยังสถานที่ที่ไม่มีที่จอด ถ้าจอดรถริมถนนก็ต้องเป็นหน้าบ้านหน้าร้านผู้อื่น ขณะที่เจ้าของบ้าน เจ้าของร้านก็ไม่อยากให้มีใครมาจอดรถขวางหน้าบ้านหน้าร้าน บางรายก็ลงทุนวางป้ายห้ามจอด แผงเหล็กกั้น หรือกรวยขวางไว้ก็มี แต่แทนที่จะได้ความสบายใจที่จะไม่มีใครมาจอดรถขวาง กลับกลายเป็นคุณต้องจ่ายค่าปรับเพราะทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีบทลงโทษอย่างไร ตามไปหาคำตอบกัน

กั๊กที่จอดรถ ตั้งป้ายห้ามจอด วางกรวยขวางไว้หน้าบ้าน-หน้าร้าน มีความผิดอย่างไร

ขับรถเข้าเมืองหรือพื้นที่ชุมชน กว่าจะเจอที่จอดรถบางทีก็ดีใจยิ่งกว่าได้ทอง เพราะบางพื้นที่แออัดแทบไม่มีที่จอด ขณะที่บางพื้นที่มีนะ แต่เจ้าของบ้าน เจ้าของร้าน กลับติดป้ายห้ามจอด หรือวางแผงกั้น วางกรวยขวางกั๊กไว้ไม่ให้ใครจอด ทำแบบนี้ถามว่าผิดไหม แน่นอนว่าถ้าเป็นบนถนนสาธารณะ และไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร ก็ถือว่ามีความผิด ทั้งความผิดทางกฎหมายจราจร และความผิดอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

1. พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2522 มาตรา 114 ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร แต่หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจะอนุญาตได้ต่อเมื่อมีเหตุอันจำเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้น ผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง นอกจากจะมีความผิดตามมาตรา 148 แล้ว หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ ถ้าไม่ยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย ให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายได้” โดยโทษตามมาตรา 148 คือปรับไม่เกิน 500 บาท


2. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 385 ระบุว่า “ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมาย กีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใด ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท


3. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 19 ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนนเว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร” และ มาตรา 57 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 19 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาผู้อื่นจอดรถขวางหน้าบ้าน หรือหน้าร้านด้วยการนำป้ายห้ามจอด แผงกัน หรือกรวยมาวางขวางไว้ แม้จะป้องกันปัญหาการถูกจอดรถกีดขวาง แต่ก็เลี่ยงที่จะมีความผิดทางกฎหมายจราจรไม่ได้ ดังนั้นการสร้างบ้านหรือเปิดร้านต่างๆ ควรมีพื้นที่จอดรถรองรับทั้งการใช้งานของตัวเองและลูกค้า ป้องกันปัญหาการเบียดเบียนพื้นที่สาธารณะ หรือมีปัญหากับผู้อื่นจนบานปลาย

Tagกฎหมายจราจร การจอดรถ ประมวลกฎหมายอาญา ป้ายห้ามจอด พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

สภาพอากาศวันนี้ 9 จังหวัดอีสาน-เหนือฝนหนัก กทม.ตก 60% ของพื้นที่

ประเทศไทย อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงสุดสัปดาห์นี้ ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนกทม. ฝนค่อนข้างมาก ตก 60% ของพื้นที่ คลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย

06:00 น. วันนี้ ถึง 06:00 น. วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร และนครพนม อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.


ภาคกลาง

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท

ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.


ภาคตะวันออก

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15–30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร


ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15–30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร


ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15–35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป : ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร


กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่  อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

วันเสาร์ที่16กันยายน2566สภ.บ้านผือได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่ามีคนขโมยลักหม้อแปลงไฟฟ้าที่เกิดเหตุที่บ้านนาอ่างหมู่2โจรขโมยหม้อแปลงไฟฟ้ากลางคืนวันที่16กันยายน2566ข่าวคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ ขณะนี้เจ้าหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ในขณะนี้

  อำเภอบ้านผือ-ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศาลเจ้าปู่ เจ้าย่า

เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งเป็นการ “ทำนุบำรุงศาลเจ้าปู่ เจ้าย่า” ให้อยู่คู่กับชุมชนและชาวอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เหตุเหตุคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ เจ้าย่าร่วมกับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาช่วยกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์ ศาลเจ้าปู่ เจ้าย่าเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของศาสนสถานและเป็นการสร้างสมัครสมานสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และเกิดเป็นประโยชน์ของชุมชนโดยส่วนรวมต่อไปศูนย์ข่าว ออนไลน์บ้านผือ  บ้านผือทีวีนิวส์  เรื่องเล่าข่าวบ้านผือ 0612301227

X